Home     
     

  DIASPORA FUND FOR SERBIA
 

ДЕЛЕГАЦИЈА ФОНДА КОД  МИНИСТРА СРЕЋКОВИЋА

Министар за дијаспору Мр. Срђан Срећковић примио је 29. марта 2010.  делегацију Фонда дијаспора за матицу која га је упознала са радом ове институције и одлукама и закључцима усвојеним на 12. заједничкој седници оргна управљања одржаној 27. марта 2010. Изражена је спремност да се започета сарадња настави и унапређује у заједничком интересу.

У делегацији Фонда дијаспора за матицу били су Михајло Мајк Милићевић, из Канаде, Др Бранислава Ђорђевић, из Швајцарске, Предраг Ракочевић из Немачке и Живадин Јовановић из Београда.

У разговору је учествовао и Миодраг Јакшић, дрђжавни секретар Министарства.

Делегација је пренела очекивање Управе Фонда да надлежни органи Владе размотре више иницијатива чије би прихватање ојачало основу деловања Фонда, унапредило узајамно поверење дијаспоре и матице, као и сарадњу у заједничком решавању хуманитарних проблема, посебно проблема трајног збрињавања избеглица и расељених лица.

Делегација Фонда је пренела предлог Управе Фонда да надлежни ресори Владе размотре увођење пореских олакшица према хуманитарним органиѕацијама, односно, ослобађање Фонда дијаспора за матицу од плаћања пореза на приход јер су та средств намењена намењена хуманитарним потребама па није у интересу ни Фонда, ни државних органа, најмање у интересу примаоца помоћи да се она смањују, већ  да се увећавају, што је у складу са европским решењима.

Изражено је очекивање да се Фонду надокнади губитак због вишегодишње блокаде и судских трошкова који су изазвани неблаговременим враћањем средстава.

Покренута је иницијатива за враћање око 150.000 евра Фонду за стипендирање талената из математике и техничких наука „Сања Миленковић“ која су обезбеђена прилозима дијаспоре и Фонда дијаспора за матицу. Део ових средстава налази се у стечајној маси Београдске банке, а други део већ 9 година стоји на рачунима, или у касама дипломатско-конзуларних представништава Србије у иностранству.  Констатовано је да би скорије повољно решавање овог захтева омогућило обнову рада тог Фонда који је такође основан 1999. и који је само током две године функционисања (1999. и 2000.) имао око 50 стипендиста. Упућен је апел да Влада, односно, њени надлежни ресори, обезбеде Фонду дијаспора за матицу и Фонду „Сања Миленковић“одговарајући простор за рад и да на тај начин олакшају и подстакну хуманитарне активности у условима растући социјалних и хуманитарних проблема.

Министар Срећковић је изразио подршку раду Фонда указујући на допринос Министарства да се средства врате Фонду и његов рад у потпуности нормализује. Изразио је спремност да се покренута питња свестрано размотре и реше у складу са законом и могућностима. Изразио је посебну спремност да допринесе враћању средстава Фонду „Сања Миленковић“ и условима за његов рад.

Делегација је уручила Министру Срећковићу Извештај о раду и Финансијски извештај који су усвојени на седници оргна управљања Фонда 27. марта 2010.

Фонд дијаспора за матицу основан је августа 1999. године на иницијативу  дијаспоре првенствено да би изразила своју солидарност са патњама народа у матици и помогла обнову и решавање најтежих хуманитарних проблема изазваних агресијом НАТО. Током 1999. и 2000. широм света, сакупљено је око 15 милиона тадашњих немачких марака. Половина тих средстава уложена је у изграднју или реконструкцију мостова порушених током агресије на Дунаву, Великој и Западној Морави, у обнову око 120 километара путева, као и у оправку болница у Београду („Драгиша Мишовић“ и Ортопедска „Бањица“). Друга половина средстава била је блокирана после 2000. све до септембра 2008. када је највећи део главнице враћен Фонду из буџета одлуком Владе премијера Мирка Цветковића.

 

Београд

Берлин

Швајцарска

Штутгарт

Торонто

Лондон
   
Постаните члан, добротвор или велики добротвоор Фонда дијаспоре за матицу
 
 

 


  │AktuelnostiKontaktGalerijaStampaj stranu

Fond  dijaspora za maticu , Beograd, Bulevar kralja Аleksandra 70,  Srbija, ; Tel. +381 11 3816 628; Fax +381 11 3816 713; mail: fonddijaspora@gmail.com