Home     
     

  DIASPORA FUND FOR SERBIA
Саопштење са 11. седницe Савета, Управног и Надзорног одбора Фонда дијаспоре за матицу

ХУМАНИТАРНИ КАРАКТЕР И ТРАЈНОСТ ФОНДА ДИЈАСПОРЕ

Највећи део главнице Фонда Влада вратила. У духу сарадње и солидарности решити и преостала питања. Захтев да се обнови рад Фонда „Сања Миленковић“

 У Београду је 27. јуна 2009. године одржана 11. заједничка седница Савета, Управног и Надзорног одбора Фонда дијаспоре за матрицу.  Седницом је председавао председник Управног одбора и Копредседник Савета Сабора матице и расејања Др Инж. Милоје Милићевић, из Берлина, а у раду су, поред чланова из матице, учествовали чланови Управе из Швајцарске (Љиљана Скарамела Пантић), Немачке (Предраг Ракочевић), Аустрије (Вера Видовић), Шведске (Гојко Слијепчевић), Канаде (Михајло Мајк Милићевић), Велике Британије (Станислав Гаспаровски), Аустралије (Мирослав Млинар), Јужно-афричке Републике (Душан Васиљевић). Седници је такође  присуствовало више гостију из из расејања и матице, као и представници медија.

Извештај о раду у периоду од 10. до 11. седнице поднео је Председник Управног одбора Др Инж. Милоје Милићевић, а извештај Надзорног одбора Љиљана Пантић Скарамела, председница Надзорног одбора. Оба извештаја су прихвћена једногласно чиме су добила карактер званичних докумената Фонда. (Интегрални текст Извештаја Председника Управног одбора Фонда Др Инж. Милоја Милићевића, објављен је на овом сајту).

Констатовано је да је Влада Србије 29. септембра 2008. године вратила Фонду укупно 233.584.089,72 динара, што прерачунато по тадашњем средњем курсу износи 3.048.648,44 Евра. У међувремену су, у складу са одлукама донетим на 10. седници, извршене све обавезе Фонда према држави и другим субјектима (детаље види у интегралном тексту Извештаја). С обзиром на приписани приход од камата, на дан одржавања 11. седнице (27. јуни 2009.) на рачуну Фонда налазило се 289.604.559,17 динара, односно, прерачунато у еврима по средњем курсу, 3.080.231.09 евра.  

Одобрено је орочавање средстава Фонда код Привредне банке Београд на период од 6 плус 6 месеци, уз девизну клаузулу и камату од 7% на годишњем нивоу.

На седници су потврђени раније усвојени принципи међу којима су посебно значајни - да је Фонд трајна хуманитарна институција српског народа, да ће се средства Фонда користити првенствено за улагање у трајна добра којима се решавају приоритетни хуманитарних проблеми, да улагања треба да буду усклађена са приходима, да ће се тежити зајеничким улагањима са институцијама Владе и другим субјектима како би се повећала ефикасност улагања, задовољавање хуманитарних потреба и развијала солидаљрност.

Закључено је да се настави са извршавањем раније усвојених одлука, да се од надлежних ресора Владе тражи убрзавање поступка враћања делова главнице који још увек нису враћени као да се, у духу разумевања и солидарности, реше друга преостла питања наведена у усвојеном Ивештају.  Договорено је такође да се до наредне седнице Управе прикупе предлози за план рада за преостали део 2009. и за 2010. годину

Покренута је иницијатива за обнову и настављање рада Фонда за стипендиранје младих талената из математике и техничких наука „Сања Миленковић“ који је такђје формирн средствима расејања, који је имао око 50 стипендиста и чија су средства 2001. године износила око 100.000 ДМ.

 

 
 

Београд

Берлин

Швајцарска

Штутгарт

Торонто

Лондон
   
Постаните члан, добротвор или велики добротвоор Фонда дијаспоре за матицу
 
 

 


  │AktuelnostiKontaktGalerijaStampaj stranu

Fond  dijaspora za maticu , Beograd, Sremska 6/4 ,  Srbija, ; Tel. +381 11 3283 778; mail: fonddijaspora@gmail.com