Home     
     

  DIASPORA FUND FOR SERBIA
Саопштење са 12. седницe Савета, Управног и Надзорног одбора Фонда дијаспоре за матицу

НАПРЕДАК  У НОРМАЛИЗАЦИЈИ  РАДА ФОНДА

Донето више одлука о пружању помоћи. Како повећати прилив средстава. Обновљени захтеви за накнаду штете од вишегодишње блокаде рада Фонда. Затражена обнова рада Фонда за таленте из математике и техничких наука „Сања Миленковић“. У раду седнице учествовао Миодраг Јакшић, државни секретар Министарства за дијаспору

 У Београду је 27. марта 2010. године одржана 12. заједничка седница органа управљања Фонда дијаспора за матицу – Савета, Управног и Надзорног одбора.
У раду седнице учествовали су чланови статутарних органа из Немачке, Швајцарске, Канаде, Шведске, Велике Британије, Аустралије, Аустрије, Француске и Србије.
На седници су разматрани: Извештај о раду Управе и имовини Фонда; Завршни рачун за 2009. годину; План рада и улагања у 2010; молбе за помоћ; Усклађивање Статута са новим Законом о удружењима и друга питања.
Предсдседавао је Др Милоје Ж. Милићевић, ко-председник Савета Сабора матице и дијаспоре, председник Управног одбора Фонда дијаспора за матицу.
У раду седнице учествовали су: Живадин Јовановић, копредседник Савета Сабора матице и дијаспоре, потпредседник Управног одбора Фонда дијаспора за матицу, Проф. Миливоје Павловић, члан УО Фонда, Михајло Мајк Милићевић, члан УО (Канада), Гојко Слијепчевић, члан УО (Шведска), Станислав Гашпаровски, члан Савета (В. Британија), Мирослав Млинар, члан Савета (Аустралија), Љиљана Пантић Скарамела, председник Надзорног одбора (Швајцарска), Предраг Ракочевић, члан Надзорног одбора (Немачка), Милисав Миленковић, члан Савета, Славко Вејновић, члан Савета, Слободан Стојановић (Швајцарска), Зоран Радовановић (Француска), Др Бранислава Ђорђевић (Швјцарска), Проф. Миодраг Матицки, Председник Вукове задужбине, Миленка Мила Јездимировић, Генерални директор Дунав осигурање, Слободан Аћимовић, Председник Фонда за дошколовавање младих пољопривредника „Борка Вучић“, Проф. Драган Недељковић, Драгомир Вучићевић, секретар Фонда.
У раду седнице учествово је и Миодраг Јакшић, државни секретар Министарства за дијаспору.
Седници су присуствовали Вера Медић, експерт за правна питања, Добрица Ђорђевић и Мирослав Јокић, овлашћени рачуновође.

Пословање без режијских трошкова

Др инж. Милоје Милићевић, председник Управног одбора, поднео је писани извештај о раду и имовини Фонда. У извештају је констатовано да имовина Фонда на ороченом рачуну, уз девизну клаузулу, на дан 27. марта 2010. године, износи 3.265.701,64 еура у динарској противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије. Мали део средстава се налази на текућем динарском рачуну Фонда која су крајем фебруара 2010. године износила 62.992,85 динара, тј. 630 еура. Средства са овог рачуна служе искључиво за покривање трошкова текућег пословања (порез, таксе и хуманитарна помоћ). На девизном рачуну Фонда налази се депозит од 500,00 евра.

Невраћена имовина Фонда на дан 27. марта 2010 године, уз предпостављену камату од 5,5%, односно, 7% годишње, износи 1.701.755,52 еура, односно, 25.333.686,94 еура. Држава дугује Фонду и накнаду трошкова судског поступкла. Поред тога, остала је још необештећена целокупна имовина Фонда за таленте из математике и техничких наука ''Сања Миленковић'', која је, такође, настала прилозима расејања и Фонда дијаспора за матицу. Ова имовина износи око 150.000,00 евра и састоји се како од депозита у Београдској банци, у ликвидцији, тако и од готовине која се и после 10 година налази у ДКП Србије у иностранству. О томе постоје званична документа којаа су дистрибуирана члановима органа управљања.

Др Милоје Милићевић је констатовао да да се средствима Фонда располаже крајње одговорно и савесно. Од оснивања Фонда у августу 1999. године до данашњег дана, из средстава Фонда није утрошен ни један цент за било које режиске, или сличне трошкове. Чланови Управе, укључујући и оне из прекоморских земаља, сами сносе све трошкове пута и боравка у Србији пословима Фонда. Фонд није имао нити има ни једног плаћеног службеника. Средства Фонда су коришћена искључиво за хуманитарне сврхе и плаћања законских обавеза (пореза) према држави.
Државни секретар у Министарству за расејање, госшподин М. Јакшић је поздравио учеснике састанка у име Министра Срђана Срећковића и Министарства. Нагласио јр да се Министар и његови сарадници труде да разумеју потребе Фонда, због чега се и Министар лично ангажовао за доношење одлуке Владе о враћању више година блокираних средстава Фонда. Заложио се за јачање међусобног поверења и сарадње. Изразио је задовољство што се чланови Управе Фонда редовно јављају Министарству када дођу у Београд. Заложио се за даље јачање међусобне комуникације. Повратком главнице Фонда постигнути су одређени договори, за које сматра да треба испоштовати. Уверен је да ће се накнадни захтеви Фонда благонаклоно размотрити. Сагласан је да треба радити на повраћају средстава која нису враћена, посебно средстава Фонда ''Сања Миленковић''. Нагласио је да ће Министарство наставити да решава све оправдане захтеве Фонда.
У дискусији о извештају, у којој је учествовало више чланова Управе Фонда. Наглашено је да треба инсистирати код државних органа на повраћају свих преосталих средстава. Констатовано је да је губитак Фонда по основу неиплаћене камате настао пропустима Владе и да треба инсистирати на повраћају камате у целини.
Извештај о раду и имовини Фонда усвојен је једногласно.

Усвојен Завршни рачун за 2009.

Извештај Надзорног одбора Фонда је поднела госпођа Љиљана Пантић – Скарамела, председник Надзорног одбора. Она је обавестила присутне да је Надзорни одбор одржао састанак 26. марта 2010. године и сачинио извештај у којем је констатовано да да је пословање Фонда у 2009. години било у складу са свим позитивним законским прописима.
Господин Ж. Јовановић је поднео информацију да су на основу одлука Управног одбора Фонда током 2009. године, на терет средстава Фонда, извршене следеће исплате:
а) Фонду младих пољопривредника ''Борка Вуичић'' је додељена помоћ у износу од 30.000 еура за стипендирање младих пољопривредника, о чему је са Фондом „Борка Вучић“ потписан посебан споразум. Том донацијом пружена је значајна помоћ једној важној националној организацији која се у протеклом 10.годишњем периоду афирмисала као важан фактор развоја пољопривреде и села. Покојна Борка Вучић је, као врхунски банкарски стручнјак и као народни посланик, дала одлучујући допринос враћању блокираних средстава Фонда.
б) Шесточланој породици Миодрага Васића, избеглица са Косова и Метохије је дата помоћ у износу од 6.000 еура за куповину куће са 57 ари плаца у Рековцу. То је учињено у сарадњи са Министарством за Косово и Метохију и Општином Рековац, која се одрекла наплате пореза. У земљишне књиге уписана је клаузула да се непокретност не може отуђити у року од 20 година;
в) Једанаесточланој породици Чукић (отац, мајка и деветоро малолетне деце) која живи у избегличком кампу у Пчелицама, код Крагујевца, која је протерана са Косова и Метохије, додељена је једнокртна прва помоћ у износу од 1.000 еура, за куповину одеће и обуће за деветоро малолетне деце и за храну.
г) Слађани Арсић Новичевић, самохраној мајци шесторо деце, који су протерани са Косова и Метохије и живе у селу Јовцу код Ћуприје, додељена је новчана помоћ у износу од 50.000,00 динара за куповину књига и школског прибора за децу.
Све помоћи реализоване су преносом преко банковних и поштанских рачуна.
Господин Јовановић је затим указао да се Протоколом о сарадњи са Министарством за Косово и Метохију, и уговором од 11. јануара 2010. године, Фонд обавезао да учествује у изградњи дечијег обданишта ''Ђурђевак'', у селу Брњица, недалеко од Грачанице, Косово и Метохија са 75.000 евра од укупно око 150.000,00 евра колика је предрачунска вредност овог објекта.
Извештај Надзорног одбора о пословању Фонда и завршни рачун за 2009. који је у року поднет надлежним државним органима.

План активности и улагања у 2010.
Polazeci od verifikovanog strateskog opredeljenja da je Fond dijaspora za maticu trajna institucija srpskog naroda, Upravni odbor je zauzeo stav da se humanitarne potrebe finansiraju iz prihoda, a da se glavnica sredstava Fonda cuva.
Naglasen je znacaj mobilizacije clanova svih organa u istrazivanju mogucnosti za uvecavanje imovine Fonda izvan redovnih prihoda od kamate koji su nedovoljni s obzirom na velike socijalne i humanitarne probleme u matici i rastuce zahteve za pomoc Fonda u njihovom resavanju. S tim u vezi u raspravi su izneti predlozi za pojacanu informativno promotivnu aktivnost radi podsticanja novih priloga (donacija). Pored koriscenja interneta, veb stranice Fonda (www.fonddijaspore.rs), potrebno je razmotriti druge vidove informativnog delovanja kao sto su stampani i elektronski mediji masovnog komuniciranja, lifleti isl.
U istom smislu treba razmotriti i pitanje clanarine i predloziti odluku o njenoj visini, nacinu placanja i evidentiranja.
Upravni odbor je potvrdio vaznost ranije usvojenih odluka o izdvajanju ukupno 100.000 evra za potrebe Srpske dece na Kosovu i Metohiji i 100.000 evra za trajno zbrinjavanje izbeglica, odnosno, raseljenih lica.
Prioritet ce imati ulaganje u izgradnju decjeg obdanista “Djurdjevak” u Brnjici kod Gracanice za dnevni boravak 100 predskolske dece (Fond 75.000 i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 75.000 evra), kao i realizacija odluka o pomoci za trajno resavanje problema smestaja porodica izbeglica i raseljenih lica.

Помоћ избеглицама, културним и духовним институцијама


Договорени су оквирни критеријуми на основу којих ће се додељивати помоћ за трајно збрињавање породица избеглица и расељених лица. Ти критеријуми су:

а) број деце, односно, чланова домаћинства;
б) здравствено стање чланова породице;
в) имовинско и социјално стање;
г) дужина статуса избеглице, односно, расељеног лица.

Zakljuceno je da se ovi kriterijumi dalje razrade i podnesu na verifikaciju na sledecoj sednici Upravnog odbora Fonda.

Закључено је да висина једнократне помоћи за куповину непокретности ради трајног ѕбрињавања по једној породици може да се креће између 6 и 10 хиљада еура, у динарској противвредности.
Донете су следеће одлуке:

1.) Да се 11-точланој породици Драгише Чукићa, са 9-торо малолетне деце, која је привремено смештена у селу Пчелице, Град Крагујевац, додели до 10.000,00 евра за изградњу куће у Зубином Потоку, под условом да изградњу суфинансирају Министарство за Коосво и Метохију и Општина Зубин Поток.
2.) Да се Загорки Јаничић, озбиљно оболелој мајци троје малолетне деце (Анђела 9, Лазар 6 i Лука 2 године), протераној са Косова и Метохије 1999. додели помоћ у износу од 10.000 евра за куповину скромне куће, са окућницом;
3) Да се Цветку Ристићу (20), из села Кушићи код Скелана, коме су припадници јединица Насера Орића поубијали родитеље, браћу и сестре, додели новчана помоћ у износу од 5.000 еура за куповину основног грађевинског материјала за завршавање изграђене сеоске.
4) Да се Црквеној општини Миливске, Општина Деспотовац, додели помоћ у износу од 10.000 евра за обнову средњевековне цркве, као веома значајног споменика српске културе. Молбу је писмено подржао Владика Браничевски Његово Преосвештенство Игњатије;
5. Да се манастиру Каленић поводом обележавања 600 година од оснивања, додели 10.000,00 евра, као помоћ за доградњу манастирског конака. Молбу је поднео Његово Преосвештенство Владика Шумадијски господин Јован.
6. Да се Одбору за обнову Крипте и Храма у Пребиловцима додели помоћ у износу од 9.600 еура, за обнову Спомен-Костурнице у којем су похрањени посмртни остаци око 4.000 српских жртава извађени из јама у Херцеговини, у које су Усташе за време Другог светског рата бацали жене, децеу и старце, и Споменика српским жртвама из Првог и Другог светског рата, који су порушени 2002. године.
7. Да се Српској књижевној задрузи (СКЗ) додели помоћ у износу од 10.000 еура, за штампање едиције Историја Срба, у 10 томова.

Усавршавање метода рада

Формирана је Комисија за претходно разматрање молби за помоћ као радно тело Управног одбора. Састав Комисије: Живадин Јовановић, Мирослав Млинар, Предраг Ракочевић, Слободан Аћимовић, Станислав Гашпаровски, Предраг Ракочевић и Драгомир Вучићевић, секретар Фонда. Закључено је да Радно тело обради приспеле молбе и припреми предлоге одлука, с тим што ће одлуке донети Управни одбор Фонда на наредној седници.
На предлог г-дина Милоја Милићевића, за извршног директора Фонда је изабран Живадин Јовановић, потпредседник Управног одбора.
На место преминуле Борке Вучић, за члана Надзорног одбора је изабран г-дин Слободан Аћимовић, председник Фонда младих пољопривредника ''Борка Вучић''.
На место преминулог академика Дејана Медаковића, председника Вукове задужбине, за члана Савета изабран је Проф. Миодраг Матицки, председник Вукове задужбине.
На упражњено место за члана Савета изабрана је Миленка Мила Јездимировић, генерални директор компаније Дунав осигурање, Београд.
Констатовано је да је дистрибуирани Предлог Статута усаглашен са новим Законом о удружењима, као и са Министарством за државну управу и локалну самоуправу. Закључено да се усвајање обави на наредној седници како би се извршиле одговарајуће припреме. Наглашен је значај осигурања континуитета постојања и рада Фонда као добровољне националне асоцијације.
Договорено је да се идући састанак Управе Фонда одржи октобра месеца ове године у Београду.

 

 
 

Београд

Берлин

Швајцарска

Штутгарт

Торонто

Лондон
   
Постаните члан, добротвор или велики добротвоор Фонда дијаспоре за матицу
 
 

 


  │AktuelnostiKontaktGalerijaStampaj stranu

Fond  dijaspora za maticu , Beograd, Sremska 6/4 ,  Srbija, ; Tel. +381 11 3283 778; mail: fonddijaspora@gmail.com