Home     
     

  DIASPORA FUND FOR SERBIA
 

ПОТРЕБЕ ЗА ХУМАНИТАРНОМ ПОМОЋИ ВЕЋЕ- ПРИХОДИ МАЊИ

Извештај РТС са скупштине можете погледати овде

На седници Скупштине Фонда дијаспора за матицу оцењено је да су потребе за пружањемхуманитарне помоћи све веће, а да су приходи хуманитарних организација све мањи, то језапажање овог удружења које је од свог оснивања пре 17 година до данас у хуманитарнепотребе у земљи уложило више од пет милиона евра.
Скупштини која је одржана у здању ранијег Министарства за дијаспору и Србе у региону,поред представника расејања из разних делова света, присуствовао је лични изасланикЊегове Светости Епископ Топлички Арсеније. Oн је, поред осталог, изразио признањеФонду за добру сарадњу са СПЦ, за помоћ избеглицама и расељеним лицима, као и запомоћ народним кухињама у Покрајини Косово и Метохија.
Већ је трећа година од како Фонд сваког месеца издваја по 100.000 динара за набавкуосновних намирница за Народне кухиње на Косову и Метохији. Обезбеђено је такође ивозило за децу са посебним потребама у Варварину, у вредности од 10.000 евра. Пруженаје помоћ Центру за колективни смештај расељених лица на Брезовици-Косово и Метохија,у вредности од 3000 евра. Фонд је помогао више хуманитарних и патриотских удружења,укључујући удружење ,,Јадовно'', у Бањалуци.
Што се тиче будућих активности, подвучен је значај јачања Фонда, као трајне,хуманитарне институције српског народа. То значи да ће Фонд, и убудуће, у својехуманитарне активности улагати само нове приходе, а да ће сачувати вредност основнеимовине у несмањеној вредности. У вези са тим, упућен је позив свима у расејању, дасвојим прилозима и донацијама Фонду, подрже решавање растућих хуманитарнихпроблема у матици.
Фонд ће наставити свој хуманитарни рад уз поштовање утврђених критеријума иприоритета, увек водећи рачуна да помоћ добију најугроженији појединци и породице. Утом смислу, приоритет ће и убудуће имати избеглице и расељена лица, породице са троје ивише малолетне деце.
Скупштина је одлучила да трећу годину за редом настави сталну помоћ народнимкухињама на Косову и Метохији.
Управи Фонда дато је упутство да настави досадашње напоре како би се значајнаневраћена средства Фонда, као и средства Фондације ,,Сања Милековић, за стипендирањеталената из математике и техничких наука, вратила и привела хуманитарним наменама.Јединствено је уверење представника дијаспоре да проблем невраћених средставапредставља озбиљну препреку у отклањању неповерења између расејања и државнихоргана. Сва средства Фонда дијаспора за матицу и Фондације ,,Сања Миленковић'' блокирана 2000. године, као и средства која су незаконито потрошена од стране државнихпредставника у међувремену, треба вратити овим организацијама јер су то средстваграђана Србије чија је жеља да пруже помоћ сународницима у матици. Уз оцену да је нелогично и супротно европским стандардима да се средства захуманитарне потребе опорезују (стопa je 20 одсто), упућен је апел надлежним државниморганима да ослободе Фонд и све хуманитарне организације обавезе плаћања пореза и дана тај начин допринесу ширењу хуманитарних активности. Истакнуто је да би тодопринело већој спремности потенцијалних донатора из расејања да и убудуће помажухуманитарне активности Фонда.Скупштина је формирала радну групу да изврши припреме за реализацију одлуке Сабораматице и расејања, од 5.августа 2000. године., о Српском дому у Београду и да нанаредном заседању поднесе извештај и предлоге. У Дому би, поред редовних функција,уједно били и смештени Библиотека српског расејања, Фонд дијаспора за матицу,Фондација ,,Сања Миленковић'', и друга удружења сличних циљева. Српски дом треба дабуде институција повезивања и сарадње матице и расејања, стециште свих иницијатива зајачање повезаности српског националног бића на културном, духовном и националномплану. Дом треба да буде самоодржива институција која уједно обезбеђује и приходе захуманитарну делатност. По оцени Скупштине, овај пројекат може се успешно реализоватиу сарадњи са институцијама Владе Републике Србије и Скупштином Града Београда.Остваривање ове одлуке Сабора може се повезати и са решавањем проблема невраћенихсредстава Фонду и Фондацији ,,Сања Миленковић'', на тај начин што би Српски дом биозаједнички пројекат матице и расејања. Фонд ће и убудуће развијати сарадњу са државним институцијама, локалном самоуправоми другим хуманитарним организацијама у реализацији хуманитарних циљева. При томе јеважно обезбедити удруживање средстава и јединство у односу на циљеве очувањанационалног, културног и духовног идентитета, целине српског народа, укључујући српскинарод у Републици Српској, Црној Гори, у региону уопште. Скупштина је подржала предлоге о оснивању Меморијала жртвама геноцида противсрпског народа у 20. веку (Српски меморијал) и одобрила учешће представника Фонда уИницијативном одбору Меморијала. Учесници у расправи су подвукли значај волонтерског рада у Фонду дијаспора за матицусвих протеклих 17 година и упутили позив да и други, у складу са својим могућностима,допринесу хуманитарној делатности Фонда било добровољним радом, било прилозима.Изражено је признање и захвалност Министарству спољних послова Србије што је, после15 година, вратило Фондацији ,,Сања Миленковић'' износ од 30.000 евра који се налазио удепозитима дипломатских и конзуларних представништава. Примљено је то и као охрабрење да се може очекивати враћање и преосталих, далеко већих, средставаФондације ,,Сања Миленковић'' и Фонда Дијаспора за матицу који.Скупштина је изабрала нове чланове органа Фонда-Управног одбора, Надзорног одбора, иСавета. За председника УО, поново је изабран др. инж Милоје Милићевић, из Берлина, аза председницу надзорног одбора, др Љиљана Вернер, из Хановера

Београд, 10.08.2016

 

Београд

Берлин

Швајцарска

Штутгарт

Торонто

Лондон
   
Постаните члан, добротвор или велики добротвоор Фонда дијаспоре за матицу
 
 

 


  │AktuelnostiKontaktGalerijaStampaj stranu

Fond  dijaspora za maticu , Beograd, Sremska 6/4 ,  Srbija, ; Tel. +381 11 3283 778; mail: fonddijaspora@gmail.com