Home     
     

  DIASPORA FUND FOR SERBIA
ФОНД ДИЈАСПОРЕ ЗА БОЛНИЦУ У АРАНЂЕЛОВЦУ

Делегација Фонда дијаспора за матицу посетила је градилиште болнице у Аранђеловцу чију реконструкцију Фонд финансира донацијом од 100.000,00 (стохиљада) Евра, односно, 10. милиона динара. У делегацији су били Инж. Станислав Гашпаровски, члан Савета, Слободан Аћимовић, члан Надзорног одбора Фонда и Инж.арх. Ксенија Булатовић, консултант. Уговором имеђу Фонда дијаспора за матицу, Министарства здравља и Болнице, потписаним прошле године,  Фонд је прихватио да учествује у реконструкцији Болнице донацијом од 100.000 евра у динарској противвредности. Након спроведеног поступка јавног конкурса за избор извођача, радови су почели у пролеће ове године. Фонд је до сада, у две рате, исплатио укупно 6 милиона динара. Након обиласка градилишта и разговора са представницима Болнице, извођача радова и Општине Аранђеловац, делегација Фонда је констатовала да радови теку у складу са планираном динамиком и да се средства донације троше наменски. Делегација је предложила да се Болници, као инвеститору, исплати и завршна рата донације како би се обезбедио континуитет и завршетак радова. У складу са тим, Фонд је на банковни рачун Болнице одмах уплатио динарску противвредност од 40.000,00 Евра, односно, 4,073.728,00 динара, чиме је Фонд у потпуности извршио своју обавезу донатора. Фонд дијаспора за матицу основан је 1999. прилозима хиљада људи из српског расејања. Финансирао је изградњу и реконструкцију мостова, путева, школа, болница, стално збрињавање избеглица и расељених лица. За санирање последица земљотреса у Краљеву и околини исплатио је Градској скупштини 150.000 евра (15 милиона динара). Ове године, поред финансирања реконструкције болнице у Аранђеловцу, Фонд на основу уговора са Министарством за Косово и Метохију, финансира изградњу дечјег обданишта „Ђурђевак“ у Брњици, недалеко од Грачанице, за смештај пеко 100 предшколске српске деце, донацијом од 7 милиона динара (70.000 евра). Једнаким износом у финансирању учествује Министарство за КиМ.
 

Београд

Берлин

Швајцарска

Штутгарт

Торонто

Лондон
   
Постаните члан, добротвор или велики добротвоор Фонда дијаспоре за матицу
 
 

 


  │AktuelnostiKontaktGalerijaStampaj stranu

Fond  dijaspora za maticu , Beograd, Sremska 6/4 ,  Srbija, ; Tel. +381 11 3283 778; mail: fonddijaspora@gmail.com