Home     
     

  DIASPORA FUND FOR SERBIA
ФОНД ДИЈАСПОРА ЗА МАТИЦУ УПЛАТОИО 7 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОБДАНИШТЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

  Протоколом о сарадњи и уговором између Фонда дијаспора за матицу и Министарства за Косово и Метохију предвиђено је заједничко финансирање изградње дечјег обданишта „Ђурђевак“ у месту Брњица, код Грачанице, на Косову и Метохији, у пропорцији 50:50 одсто. Предвиђена површина дечијег обданишта је 235 м2, а имаће капацитет за смештај 100 (стотину) предшколске деце дневно. Укупна вредност улагања износи 13.897.160,00 динара, при чему су се уговорене стране сагласиле да свака сноси трошкове у вредности 50% износа укупног улагања. Свој удео у финансирању обданишта у износу од 6.948.580,00 динара Фонд дијаспоре за матицу је уплатио на рачун Министарства за Косово и Метохију дана 19.07.2010. У складу са Законом о јавним набавкама, у току је одабир најповољнијег понуђача за извођење грађевинских радова и опремање објекта, при чему ће се водити рачуна о начелу економичности и ефикасности употребе јавних средстава. Министарство за Косово и Метохију и Фонд дијаспоре за матицу ће након реализације Пројекта сачинити писани извештај о наменској употреби средстава опредељених за ове намене.
 

Београд

Берлин

Швајцарска

Штутгарт

Торонто

Лондон
   
Постаните члан, добротвор или велики добротвоор Фонда дијаспоре за матицу
 
 

 


  │AktuelnostiKontaktGalerijaStampaj stranu

Fond  dijaspora za maticu , Beograd, Sremska 6/4 ,  Srbija, ; Tel. +381 11 3283 778; mail: fonddijaspora@gmail.com